Rodoma 261–280 iš 290

show blocks helper

Ūgis 98- 104 cm

Šortai

5.35

Ūgis 104 - 110 cm

H&M Šortai

10.50

Ūgis 98- 104 cm

DENIM Džinsai

10.50

Ūgis 116 - 122 cm

F&F Šortai

12.00

Ūgis 122 - 128 cm

ADIDAS Šortai

4.80

Ūgis 98- 104 cm

ST.BERNARD Kombinezonas

13.55
7.70

Ūgis 122 - 128 cm

MARVEL Marškinėliai

5.40

Ūgis 104 - 110 cm

NEXT Marškinėliai

4.10

Ūgis 110 - 116 cm

RIVER ISLAND Šortai

8.95

Ūgis 122 - 128 cm

DESPICABLE ME Marškinėliai

4.60

Ūgis 116 - 122 cm

REBEL Megztinis

20.00
9.60

Ūgis 98- 104 cm

Džinsiniai šortai

10.20

Ūgis 116 - 122 cm

Pašiltinti džinsai

20.00

Ūgis 104 - 110 cm

TU Kelnės

9.15

Ūgis 92 - 98 cm

MINI CLUB Liemenė

14.15

Ūgis 98- 104 cm

REBEL Šortai

5.05

Ūgis 116 - 122 cm

Šortai

5.30

Ūgis 110 - 116 cm

GEORGE Pašiltintas džemperis

25.50

APIE MUS

Džiugiai supažindiname Jus su Baniu. Tai linksmas ir stilingai mėgstantis rengtis kiškis. Jis nori, kad ir visi vaikai džiaugtųsi dėvėdami gražius, garsių prekės ženklų darbužius, kurių kaina būtų prieinama kiekvienai šeimai. Vaikiški rūbai internetu yra Banio sukurta el. parduotuvė.

Papasakosime, kaip viskas prasidėjo. Banis visada mėgo apsirengti gražiai ir stilingai. Jis pirkdavo pačius naujausius, garsių prekės ženklų rūbus. Jais pasipuošęs, išeidavo į gatvę ir vaikščiodavo pasistraksėdamas. Jis taip džiaugėsi, atrodydamas madingai!

Bet vieną dieną, išėję į mišką pasisvečiuoti pas bičiulius, sutiko gerą draugę voverę. Paklausė kaip sekasi ir ši pradėjo dejuoti: „Bani, tu atrodai labai madingai, bet net neįsivaizduoji, kiek tai kainuoja mūsų miškams ir gamtai. Medžiai... Jie naikinai kiekvieną dieną. Iš medžių gaminama viskozė, kuri vėliau virsta drabužiais.

Ar žinai, kad vien Amerikoje per metus yra išmetama 13 mln. tonų tekstilės gaminių?! Gaminant šiuos drabužius, išskiriamas milžiniškas anglies dioksido kiekis! Dėl to, keičiasi klimatas ir daug gyvūnų rūšių yra ant išnykimo ribos.

Po šio pokalbio Banis suglaudė ausytes ir nuleido galvą. Dabar jo visiškai nedžiugino naujausi firminiai marškinėliai. Jis susimąstė: koks absurdas! Drabužių gamyba stipriai teršia gamtą, o paskui kai kurie jų net nėra nešiojami. Tiesiog išmetami, nes netiko spalva ar dydis.

Banis intensyviai mąstė tris dienas. Ketvirtą dieną, jis linksmas išbėgo iš savo namų ir puolė kurti internetinę parduotuvę. Sumanusis kiškis sukūrė itin geros kokybės, padėvėtų vaikiškų rūbų internetine svetainę. Jis susirado tiekėjus iš pirmų rankų, kurie rūšiuoja žmonių atiduotus drabužius. Tai stilingi, vardiniai rūbai vaikams, kurie yra beveik nauji, kai kurie su etiketėmis, kiti vos kelis kartus buvo nešioti.

KONTAKTAI


Visais klausimais galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.Tel.: +37062975999
El. paštas: infobanis.lt@gmail.com

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 944947.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Banis.lt, Įndividualios veiklos kodas 944947, buveinės adresas S.Neries 101-89, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra Internetinės parduotuvės www.banis.lt valdytojas.

1.2. Ši Privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus, bei tvarką šioje Politikoje, bei Prekių pirkimo – pardavimo Bendrovės parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – „Taisyklės“) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

1.3. Politikoje pateikiama svarbi informacija, kokius Klientų duomenis Bendrovė renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo ir kt., todėl raginame Klientus atidžiai ją perskaityti. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, Bendrovė, deja, negalės suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – „Paslaugos“).

1.4. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su šia Politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.5. Bendrovė gerbia Klientų privatumą, todėl mums Jūsų asmens duomenų saugumas yra Prioritetas. Bendrovė imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Bendrovės vidaus politikų reikalavimus.

1.6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – Banis.lt pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 301946533, registruota buveinė Astrų g. 10, Vijūkų km.,Užliedžių sen., Kauno raj., Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu:

  • Anketinius duomenis: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.;
  • Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu/pirkimu ir paslaugų administravimu: duomenys sudarant ir vykdant pirkimo – pardavimo sutartis, suteikiant nuolaidas, vykdant pirkimo operacijas, pvz., pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašai, pirkimo bei pristatymo paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija ir pan.;
  • Duomenis apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Duomenis apie sutikimą ir nesutikimą dėl duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus;
  • Bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

3.2. Labai svarbu yra tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti, pakeisdami atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto Setainėje arba mobiliojoje aplikacijoje. Bendrovė neturi galimybių patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei, todėl priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

3.3. Punkte 3.1 nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.4. Bendrovė taip pat renka ir toliau tvarko: Jūsų paskyros administravimo duomenis: asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.5. Punkte 3.4 nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi visą laikotarpį, kol Jūs esate Svetainės paskyros vartotoju. Šie duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia dėl pareikštų reikalavimų ir jei tam yra teisinių pagrindų.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko 3.1 ir 3.4 punktuose nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

  • Klientų atpažinimui ir bendravimui su Jumis, atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų pirkimo sąlygas ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.;
  • Klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, bei kitiems Klientų paskyros priežiūros ir administravimo tikslams;
  • Klientų paslaugų pirkimo operacijų tvarkymui, paslaugų (užsakymo) apdorojimui ir administravimui; su paslaugų užsakymu susijusių apskaitos dokumentų tvarkymui, ir susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
  • Tiesioginei rinkodarai ir duomenų profiliavimui, teikiant asmeninius pasiūlymus (tik turint duomenų subjektų sutikimus)

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu: infobanis.lt@gmail.com; siunčiant paštu, adresu S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno raj. LT-53228) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

7.1. Tik turėdami Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei šios Politikos nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius (SMS žinutes, pranešimus per Viber Whats app, Messenger, Facebook ar Instagram) el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros bei duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus, tikslais: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono Nr., miestas; prašymas pažymėti pageidaujamas komunikavimo priemones, paklausimas dėl labiausiai dominančių prekių; Kliento /duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, kliento /duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus; Parašas

7.3. Administruodami Paslaugų teikimą ir siekdami šioje Politikoje nustatytų tikslų, mes galime naudoti asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenis) analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant Jūsų duomenų profiliavimą. Jeigu pildydami paskyros anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą duomenų profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją, kad galėtume Jums siųsti asmeninius pasiūlymus, aktualius būtent Jums.

7.4. Jūsų asmens duomenys asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo dėl duomenų profiliavimo, teikiant jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar kt. Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus.

7.5. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti, parašydami mums laišką el. paštu banis.lt@gmail.com. Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos.

7.6. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

9.2. Bendrovės svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – galite rasti čia https://www.aboutcookies.org/ Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis.

Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –

https://www.facebook.com/policies/ads#

https://policies.google.com/technologies/ads

https://policies.google.com/privacy?hl=en

10. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

10.1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu banis.lt@gmail.com

11. PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

11.1 Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2019m. gruodžio 30d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje.

Elektroninės parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
2.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
2.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 5 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui už prekių pristatymą tam tikrą numatytą kainą.

3.7. Jeigu pirkėjo adresas buvo pateiktas klaidingas arba pirkėjas dėl kokių nors priežasčių sutartu laiku nepriima prekių, visas susijusias prekių transportavimo išlaidas apmoka prekių užsakovas.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, įskaitant PVM.
4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Ūkio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
4.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.
5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6. Prekių kokybė, garantijos.

6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos. Prekės nuotraukose ir video yra tik preliminarūs pakuotės sudėties pavyzdžiai. Tokių pačių prekių, kaip nuotraukose ar video pakuotėje gali ir nebūti.

7. Prekių gražinimas.

7.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.350 straipsnio 2 dalimi ir 6.362 straipsnio 4 dalimi, naudotos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161

7.2. Bet kokiu atveju išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

7.3. Bet kokiu atveju pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

 

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pristatymas.

Kiškis Banis pasistraksėdamas pristatys Jūsų pirkinius nemokamai visoje Lietuvoje, kai jų vertės suma bus 10 ir daugiau eurų. Kitu atveju, siuntimo kaina – 2,19 Eur Lietuvos paštu, 3,49 Eur LP EXPRESS paštomatais.

Prekės išsiunčiamos įprastai per 1 darbo dieną.

Ketvirtadieniais ir penktadieniais Banis gauna daug užsakymų. Jis sukasi kaip vijurkas, tačiau ne visada spėja. Todėl atsiprašo iš anksto dėl to, kad šiomis dienomis užsakyti vaikiški rūbai internetu gali būti išsiųsti tik pirmadienį.

Savo siuntinio sekimo numeriuką rasite apsipirkę, prie užsakymo pastabų, automatiškai sukurtoje paskyroje.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS NETAIKOMAS NUOLAIDŲ DIENOMIS!

Grąžinkite prekę, kuri Jums netiko per 14 dienų.

Banis labai nori, kad visi tėveliai būtų patenkinti, įsigiję vaikiškų drabužių internetu, tačiau jis supranta, kad el. parduotuvėje nusipirkta suknelė ar marškinėliai gali būti per dideli, ar tiesiog ne tos spalvos. Todėl suteikia galimybę grąžinti netikusią prekę, o už ją dovanoja tokios pačios vertės kuponą. Su šiuo kuponu el. parduotuvėje galėsite įsigyti kitą rūbelį.

Banis atsiprašo, kad neturi galimybės grąžinti pinigų. Vis tik jis labai nori Jumis pasirūpinti, todėl tikisi, kad atrasite savo mažyliui kitą, stilingą rūbelį, vietoje netikusio.

Linkime smagaus apsipirkimo!

Daugiau informacijos apie grąžinimą:
Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.350 straipsnio 2 dalimi ir 6.362 straipsnio 4 dalimi, naudotos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

KONTAKTAI


Visais klausimais galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.Tel.: +37062975999
El. paštas: infobanis.lt@gmail.com

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 944947.

APIE MUS

Džiugiai supažindiname Jus su Baniu. Tai linksmas ir stilingai mėgstantis rengtis kiškis. Jis nori, kad ir visi vaikai džiaugtųsi dėvėdami gražius, garsių prekės ženklų darbužius, kurių kaina būtų prieinama kiekvienai šeimai. Vaikiški rūbai internetu yra Banio sukurta el. parduotuvė.

Papasakosime, kaip viskas prasidėjo. Banis visada mėgo apsirengti gražiai ir stilingai. Jis pirkdavo pačius naujausius, garsių prekės ženklų rūbus. Jais pasipuošęs, išeidavo į gatvę ir vaikščiodavo pasistraksėdamas. Jis taip džiaugėsi, atrodydamas madingai!

Bet vieną dieną, išėję į mišką pasisvečiuoti pas bičiulius, sutiko gerą draugę voverę. Paklausė kaip sekasi ir ši pradėjo dejuoti: „Bani, tu atrodai labai madingai, bet net neįsivaizduoji, kiek tai kainuoja mūsų miškams ir gamtai. Medžiai... Jie naikinai kiekvieną dieną. Iš medžių gaminama viskozė, kuri vėliau virsta drabužiais.

Ar žinai, kad vien Amerikoje per metus yra išmetama 13 mln. tonų tekstilės gaminių?! Gaminant šiuos drabužius, išskiriamas milžiniškas anglies dioksido kiekis! Dėl to, keičiasi klimatas ir daug gyvūnų rūšių yra ant išnykimo ribos.

Po šio pokalbio Banis suglaudė ausytes ir nuleido galvą. Dabar jo visiškai nedžiugino naujausi firminiai marškinėliai. Jis susimąstė: koks absurdas! Drabužių gamyba stipriai teršia gamtą, o paskui kai kurie jų net nėra nešiojami. Tiesiog išmetami, nes netiko spalva ar dydis.

Banis intensyviai mąstė tris dienas. Ketvirtą dieną, jis linksmas išbėgo iš savo namų ir puolė kurti internetinę parduotuvę. Sumanusis kiškis sukūrė itin geros kokybės, padėvėtų vaikiškų rūbų internetine svetainę. Jis susirado tiekėjus iš pirmų rankų, kurie rūšiuoja žmonių atiduotus drabužius. Tai stilingi, vardiniai rūbai vaikams, kurie yra beveik nauji, kai kurie su etiketėmis, kiti vos kelis kartus buvo nešioti.